Na een controle van Woodies aT Berlin bleek dat de boot om veiligheidsredenen 20 cm verhoogd moest worden. Wanneer er een storm is, zou het anders kunnen zijn dat golven de kuip in slaan. Daarom hebben we de boot over de gehele lengte 20cm verhoogd. Scan Ovich, die ook betrokken is geweest bij het bouwen van De Ceuvel is ons te hulp gesprongen met zijn laskunsten en er zit nu een mooie nieuwe rand om de boot heen!