Dankzij het harde werk van Stefan Blankenborg, Arno Baan en Simme Andriesma is de vergisterinstallatie nu vrijwel compleet!

Eerst is het vergistervat en het zwavelfilter uit het zuiden van het land gereden en geplaatst. Vervolgens zijn alle sensoren en apparaten aangesloten op het besturingspaneel. We hebben twee IBC-containers omgebouwd tot buffervat en digestaatvat samen met Damme Kunststoffen. Nadat we ook de tweede container hebben geplaatst en hierin de gaszak hebben bevestigd, is het systeem compleet!